sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đào Quang Cảnh
- 0988 759 168

Ms Hiền
P. Kinh Doanh - 0976 025 187

BU LÔNG ỐC VÍT

Đai ốc chuồn
Đai ốc chuồn
Đai ốc vuông
Đai ốc vuông
Đai ốc col
Đai ốc col
Ty ren
Ty ren
Bu lông cường độ cao
Bu lông cường độ c...
Bu lông đinh hàn
Bu lông đinh hàn
Bu lông nở đạn
Bu lông nở đạn
Bu lông nở inox
Bu lông nở inox
Bu lông nở sắt
Bu lông nở sắt
Bu lông móng chữ U
Bu lông móng chữ U
Bu lông móng chữ L
Bu lông móng chữ L
Vít đầu bằng
Vít đầu bằng
Vít đầu dù
Vít đầu dù
Vít bắn tôn
Vít bắn tôn
Vít bắn tôn
Vít bắn tôn
Vít bắn tôn
Vít bắn tôn
Long đền
Long đền
Long đền phẳng
Long đền phẳng
Long đền vuông
Long đền vuông
Đai treo quả bí (quả bầu)
Đai treo quả bí (quả b&...